Hizmetlerimiz

İhtiyacınız olan her alanda çözüm ortağınız  “Lidya Hukuk Bürosu ” yanınızda !

Hangi Alanlarda Hizmet Vermekteyiz?

İcra ve İflas Hukuku

 Borçlu kişinin, ödemesi gereken borcu zamanında ödememesi durumunda neler yapılacağı ya da ne gibi yaptırımlara maruz kalacağının yanı sıra alacaklı kişinin sahip olduğu hakları da kapsamakta ve ifade etmektedir. Bu durumda icra takibinin nasıl yapılacağı ve sürecin nasıl işleyeceğiyle ilgili müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Şirketler Hukuku

Ticari faaliyette bulunma imkânına sahip olan ve her biri ayrı bir tüzel kişiliği bulunan aynı zamanda da birer tacir olan ticaret ortaklıklarının kuruluşu, sermaye yapıları, türleri, ortakları, kuruluştan sonra idareleri ve işletilmeleri, temsil edilmeleri, sona ermeleri ve tasfiyeleri gibi konularda hizmet vermekteyiz.

Uluslararası ticaret Hukuku

Farklı ülkelerde ikamet eden şirketler veya yabancı uyruklu tacirler arasında mal ve hizmetler ile uluslararası sözleşmeleri elen alan hukuk dalıdır.Küresel ekonominin hemen hemen her alana yayılması ve artan ithalat ihracat faaliyetleri sonucu oluşacak uyuşmazlıkların çözümüyle ilgili hizmet vermekteyiz.

Enerji-Maden Hukuku

Yenilenebilir enerji kaynaklarının enerji üretimindeki payının artması ve bu kaynakların gerek çevre dostu gerekse ekonomik anlamda avantajlı olması nedeniyle son dönemde ülkemizde de bu alana önemli bir yönelim gözlenmektedir.Bizlerde sizlere bu alanlarda hizmet vermekteyiz.

İş Güvenliği Hukuku

Günümüzde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti toplum içinde gereksiz olarak düşünülmektedir. Fakat hukuksal açıdan çalışanların işten ayrıldıktan sonra açtıkları bu kanun kapsamındaki davalarda hizmet alarak gerekli evrak ve yaptırımları yapmayan işverenler suçlu bulunarak çok yüksek oranda cezai durumlarla (para cezası) karşı karşıya kalmaktadır

Borçlar Hukuku

Taraflar arasındaki borç ilişkisini yasal olarak ele alan ve her iki tarafın haklarını sınırlayan/belirleyen hukuk birim dalına borçlar hukuku adı verilmiştir. Alacaklı ve borçlunun birbirlerine karşı olan sorumluluklarını yasal olarak ifade eden hukuk bilimi, yaşanan sorunlarda yasaların ne söylediğini ve nasıl hareket edilmesi gerektiğini ifade ediyor.

Aile Hukuku

Aslında kısa ve öz olarak aile hukuku için, evliliklerin hukuku da diyebiliriz.Nişanlanmadan tutunda evliliğe doğru uzanan yoldan başlayarak, sonrasında oluşabilecek tüm sorunları içine alan eşlerin birbirlerine olan uzaklıklarını, doğan çocukların ve kadınların haklarını koruma altına alan çocuk istismarı söz konusu olduğunda da ceza verme yetkisine sahip olan hukuk dalıdır.Her türlü aile içi sorunlarınızda sizlere hizmet vermekteyiz.

Deniz Ticareti Hukuku

Gemilerin denizde sefer yapmaları fertler arasında ve fert ile devlet arasında çeşitli münasebetleri ortaya çıkarmıştır.Tüm bu ilişkileri düzenleyen özel hukuk topluluğuna Deniz Ticareti Hukuku denilmektedir.İlk dönemlerde bugün olduğu gibi yazılı kurallar olmadığı için ilk kurallar teamül hukukunda oluşmuştur.Günümüzde ise taraflar bu konu da ortak hareket etmeye başlamışlardır.Taraflar arasında oluşabilecek sorunlar için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ceza Hukuku

Kamu hukukunun ceza ve suç içeren kavramlarını belirleyen ve inceleyen dalına ceza hukuku denir.Ceza ve suç ancak kanunlarla belirlenen karşılığı olduğu zaman işlevsellik kazanır.Ceza hukukunu özel ve genel ceza hukuku olarak iki bölümde inceleyebiliriz.Genel ceza hukuku suç teşkil eden maddi ve manevi suçları içerirken; özel ceza hukuku ise ülke kavramları içinde suç kavramına giren etkenlerdir.Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bizimle iletişime geçin.

Scroll to Top
Sohbet Aç
💬 Yardım ister misiniz?
Lidya Hukuk Bürosu
Merhaba, 👋
Yardımcı olmamızı ister misiniz?